Nuus vir die mense, deur die mense
waar ons die vonke laat spat

PERSVERKLARINGS

ToekomsVonk Persverklarings


Back to overview

22/06/2020

ToekomsVonk Persverklaring: COVID-19 gendeltydperk maatreëls

ToekomsVonk Persverklaring
Aandag: Alle Media
Datum: 22 Junie 2020
Kontak: Englie Botha
englie@toekomsvonk.co.za
ToekomsVonk het geen illusie dat voorkomende maatreëls teen die verspreiding van COVID-19 in plek moet wees en bly nie, maar staan die verwoesting van die ekonomie teen. Verdermeer, laat die uitspraak van President Ramaphosa dat die rykdom van ons land steeds nog in wit hande is, ons verslae.
Die uitspraak van President Ramaphosa dat die rykdom van ons land steeds in wit hande is en die werkloses oorweldigend swart mense is, laat ons verslae. Duidelik is daar ‘n tekort aan feite en behoorlike navorsing. Nadat apartheid afgeskaf is, is daar in die hoogste mate klem geplaas op menseregte, insluitende alle Suid-Afrikaners se konstitusionele regte. Die wit volk het ongelukkig nog nie waarde in hierdie konstitusionele demokrasie gevind nie, a.g.v regstellende aksie waar duisende wit mense hul werk verloor het, asook BEE wat intussen gegroei het na B-BBEE. Armoede onder wit mense is oorweldigend en duisende wit mense bevind hulle in informele nedersettings of summier op straat. Dit sal ‘n skande wees, indien daardie uitspraak van President Ramaphosa as waar en juis gesien word.
Wat die President uit rekening laat, is dat in 26 jaar van demokrasie, die wit mense steeds ‘n weg gevind het om te oorleef, n weg gevind het om diens te lewer, ‘n weg gevind het tussen al die diskriminerende wette deur en nie summier gaan lê en eise rondgeslinger het nie, maar met hierdie land se strawwe en uitgerekte reëls van inperking, het dit nie net die behoeftiges in meer armoede gedompel nie, dit het duisende meer behoeftiges tot gevolg, wit en swart en waarvoor? Met President Ramaphosa se aankondiging op 17 Junie 2020, dat restaurante vir aansit etes weer kan oopmaak en ook ander persoonlike dienste weer gelewer kan word soos die sny van hare, in ‘n tydperk waar die COVID-19 syfer van aangetastes steeds groei, is ‘n bewys dat daar besef word dat die strawwe mate van inperking meestal net ‘n negatiewe invloed tot gevolg het.
In die tydperk vanaf 27 Maart 2020 tot op hede, het ToekomsVonk ongeveer 722 persent meer aansoeke vir voedselhulp ontvang as enige stadium voorheen. Die briewe wat ingestuur is, is getuienis dat die inperking, ‘n verlies van inkomste oor die wydte en breedte van die ekonomie veroorsaak het. Mense het hul werk verloor by nie net kleiner besighede nie, maar ook by groot maatskappye; besighede moes sluit en hul personeel aflê; mense kon nie meer dienste lewer nie en so is elke insident die gevolg tot armoede.
Met die uitbreek van COVID-19 is ‘n totale inperking afgekondig en elkeen het na die beste van hul vermoë in hul huise gebly. Ongelukkig was daar vele insidente waar die inperking verontagsaam was, maar dit was in meer informele nedersettings die geval. Die strate in die dorpe was stil, mense het weggekruip en gehoop dit help. Vele reëls en beleidsriglyne is in die inperkingstydperk ingestel en vryheid van beweging was in so streng mate ingeperk dat selfs afgestorwe geliefdes se begrafnisse nie eens bygewoon kon word nie.
ToekomsVonk is van mening dat die strawwe en uitgerekte inperkingsmaatreëls wat deur die regering ingestel is, nie net teen die konstitusionele reg en menseregte indruis nie, nie net onreëlmatig hanteer en afgedwing is nie, maar ook tot gevolg het dat meer mense van hongersnood sal sterf as van die COVID-19 virus.
ToekomsVonk is van mening dat die maatreëls en regulasies soos die dra van maskers, die sterilisasie van openbare gebiede en geboue, die gebruik van saniteerders, die hou van afstand, genoegsame voorkomende maatreëls en regulasies sou wees van die 27ste Maart 2020 af teenoor die totale grendelstatus, wat tot gevolg sou hê dat die ekonomie van Suid- Afrika, wat reeds vir jare reeds onder druk is, nie verdere insinking sou beleef het en meer armoede tot gevolg sou hê nie.
ToekomsVonk besef dat die eerste drie weke van inperking, juis ‘n aksie van die regering was om tyd te wen voor ‘n enorme uitbraak van die virus; daar was byvoorbeeld in daardie tyd gepoog om die hospitale op standaard te kry. Ons besef dus dat indien die eerste 3 weke nie in inperking geskied het nie, ons land nou in ‘n baie swakker posisie sou wees in terme van baie hoër sterfgevalle. Met dit in ag genome, indien die regering in die afgelope 26 jaar die hospitale op standaard gehou het en nie toegelaat het dat meeste hospitale in totale verval raak nie, sou dit nie nodig gewees het om vir tyd te speel nie. Dit help nie om eers aksie te probeer neem na ‘n ramp of aanslag of pandemie nie; ‘n land se regering moet voorbereid wees om sy belastingbetalende burgers te beskerm.
EINDEBack to overview